Osnovne značajke šatora

Naši šatori odlikuju se sljedećim značajkama:

Veliki izbor dimenzija raspona šatora za sve Vaše prigode ;

Dimenzije dužina segmenata prema potrebi .

Bočne visine od 2,40 m , a u sljemenu 4, 20 m .

Širina šatora 10 m .


Šatori su od aluminijske konstrukcije i nezapaljivog materijala.